לזכרה

בעשרים בינואר 2007 הלכה מאיתנו יעל פרץ, והיא בת 58.

לחלקנו היתה יעל בת משפחה. לחלקנו עמיתה לעבודה. לאחרים - חברה.
אך כולנו הכרנו את אותה יעל.
יעל, שאפיינה אותה היכולת להקשיב לכל אדם באשר הוא אדם.
יעל, שאפיינה אותה יכולת לראות למסתרי ליבו של בן שיחה.
יעל, שאפיינה אותה חשיבה צלולה ובהירה.
יעל, שאפיינו אותה הרצון - והיכולת - לסייע בכל מצוקה אנושית.

אתר זה הוקם כדי לנסות ולחלוק, ולו באופן חלקי, בתכונות אלו שלה.

יהי זכרה ברוך.