באקדמיה

לאחר שחרורה מהצבא,בשנים 1968-1967, יצאה יעל ללמוד ספרות ופילוסופיה לתעודת הוראה באוניברסיטה העברית בירושלים.

לאחר קריירה בת 20 שנה בהוראה, חזרה יעל אל האקדמיה - הפעם ללימודי עבודה סוציאלית. בשנים 1991-3 השלימה את התואר הראשון במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון. לאחר שש שנים של עבודה מקצועית כעובדת סוציאלית שבה אל האקדמיה, ובשנת 2005 קיבלה את התואר השני בעבודה סוציאלית.

עבודת התיזה של יעל היוותה את שיאו של התואר השני. עבודת התיזה עסקה בניתוח ספרותי של מפגשים טיפוליים של עובדות סוציאליות עם נשים שילדיהן הוצאו מבתיהן בצו בית משפט. בעבודה זו חידשה יעל בשלושה תחומים שונים:

אוכלוסית המחקר
מחקרה של יעל עסק בנשים שבית המשפט פסק שהתעללו בילדיהן. מחקרים מעטים עסקו באוכלוסיה זו, ומעטים עוד יותר עסקו בנסיון להבין את הצרכים והמצוקות של נשים אלו. עבודתה של יעל התמקדה בנסיון לעשות מעשה זה בדיוק - לפרש את סיפוריהן האישיים של הפונות ודרך כך להציע להן אפשרות לתיקון. גם כאן הפגינה יעל את הראייה הלא-שיפוטית שלה ואת היכולת שלה להפריד בין מעשי העבר של האדם לבין צרכיו כעת, שאפיינו את כל מעשיה.
השיחה הטיפולית
הנתונים אותם ניתחה יעל בעבודתה נאספו במהלך שיחות טיפוליות של הנשים הנחקרות עם העובדות הסוציאליות שטיפלו בהן. שיטת מחקר זו אינה שמה במרכז התמונה את הפונות ולא את העובדות הסוציאליות, אלא את המפגש ביניהן ואת הדברים העולים בו. שיטת המחקר הזו איפשרה ליעל להימנע מלבחון את אמירותיהן של הנשים כאמיתות מוחלטות המעידות על עמדותיהן ומחשבותיהן, ובמקום זאת איפשר לה לבחון כל אמירה מתוך ההקשר הסיפורי שבו נאמרה, ומתוך יחסי הכוחות ששררו בשיחה הטיפולית.
ניתוח ספרותי
גולת הכותרת של העבודה היא צורת הניתוח של הנתונים. יעל השתמשה בידע הנרחב שלה בשני התחומים - ספרות ועבודה סוציאלית כדי להציע שיטת ניתוח יחודית. הנחת היסוד של שיטת ניתוח זו היא שניתן לנתח את סיפוריהן של הפונות בהתאם לכללי הניתוח הנהוגים בניתוח סיפורים בדיוניים, להתאים לכל סיפור סוגה המוכרת מתורת הספרות ולחזות את המשכו הרצוי או הצפוי של הסיפור. שיטת ניתוח זו איפשרה ליעל להבין את סיפוריהן של הפונות לעומקם ולהציע דרכים חדשות לסיוע. בנוסף איפשרה שיטה זו להבחין באי-התאמות בין הסיפור שמנסה הפונה לרקום לבין זה שאליו מכוונת העובדת הסוציאלית, אי התאמות שגררו בעקבותיהן אי-הבנות וקשיים במתן עזרה לפונות.

לאחר שהשלימה את עבודת התיזה שלה, פנתה יעל למחקרי המשך. יעל הרצתה על עבודתה בכנס האסיאתי לעבודה סוציאלית, שנערך בקוריאה, וכתבה מספר מאמרים, שהתפרסמו לאחר מותה. יעל תכננה את הרחבת עבודתה לעבודת דוקטורט, שתדגיש את המימדים היחודיים של שיטת הניתוח הספרותי שפיתחה ותרחיב אותה. היא נפטרה בטרם הספיקה להוציא תוכניות אלו לפועל.

כתיבתה האקדמית של יעל
תקציר עבודת התיזה של יעל | עבודת התיזה המלאה (בפורמט PDF) | בובה של ילדה - על מדיניות הגנת הילד בישראל